Chief Financial Officer

LET OP: Deze vacature is reeds vervuld. Er kan niet meer gesolliciteerd worden.

Chief Financial Officer

“Strateeg met global view”

INTERFOOD HOLDING B.V.
Eindhoven

Interfood: “Dairy, the source of life”

Interfood Holding BV


Interfood Holding BV is de houdstermaatschappij van een internationale groep bedrijven, die wereldwijd onder de naam Interfood actief is in de handel van zuivelproducten zoals, melkpoeder, boter, kaas, zuivelgrondstoffen en –ingrediënten. De groep heeft 16 vestigingen (ca. 170 mdw.), verspreid over alle continenten en kent een snel stijgende omzet, die naar verwachting dit jaar uitkomt op EUR 1,3 mrd. Tot het klantenbestand behoren onder meer, multinationals (zuivelproducenten en –verwerkers), overheden en importeurs/distributeurs. De belangrijkste succesfactoren zijn de global presence in combinatie met kennis van de markt en de zuivelsector. Daarnaast onderscheidt Interfood zich door een diepgaande kennis van zuivelproducten, de productieprocessen en de vele toepassingsmogelijkheden van zuivel(-ingrediënten).


Internationaal
Vanuit vier hubs (Bladel, Warschau, Singapore en Miami) worden de verschillende regionale kantoren geleid. Per regio is er een managementteam, waarvan de regionale financeman/ vrouw (veelal RA/Chartered Accountant) deel uit maakt. Vanuit de regio’s wordt periodiek gerapporteerd (Cognos). Bladel is de grootste hub met onder meer de Interfood Academy voor junior traders wereldwijd.


Financials
De geconsolideerde bedrijfsomzet is sinds 2009 van EUR 535 mln gegroeid tot het huidige niveau (zie boven). De bruto-marge ligt de laatste jaren rond 3,5%, waarmee scherp aan de wind wordt gevaren. In absolute termen is het netto bedrijfsresultaat goed, alhoewel de winstgroei geen gelijke tred houdt met de omzetontwikkeling. Het vlottend actief beloopt ca. 90% van het geconsolideerd balanstotaal. Debiteuren zijn kredietverzekerd. Aan afnemers worden derivaten geboden als futures/forward pricing, swaps, options en hedging services. Binnen welbepaalde grenzen neemt Interfood zelf posities in. Finance is worldwide goed georganiseerd.


Aandeelhouders
De meerderheid van de aandelen is in handen van oprichter Frank van Stipdonk (geb. 1957). Een aantal medewerkers van het eerste uur alsmede enkele sleutelfunctionarissen hebben beperkte minderheidsbelangen.


Groepsmanagement
Vanuit Interfood Holding BV wordt de organisatie aangestuurd en wordt de strategie bepaald. De holding opereert vanuit een eigen kantoor te Eindhoven. De governance is  goed georganiseerd. Frank van Stipdonk heeft recentelijk de positie ingenomen van Chairman of the Board. Jeroen van den Heuvel (geb 1973) is benoemd tot CEO. Hij was voorheen COO. Intern wordt voorzien in de vacature van COO, terwijl besloten is voor de CFO extern te werven. De huidige CFO verlaat de onderneming.

Vacature Chief Financial Officer

De functie

De functie van de CFO bij Interfood Holding BV is van grote importantie voor de organisatie, mede gezien de omvang van de geldstromen. De CFO is eindverantwoordelijk voor finance, accounting, reporting en tax zowel in Nederland als in de buitenlandse vestigingen. Hij/zij werkt intensief samen, zowel met de CEO als met de lokale managementteams in binnen- en buitenland. Als lid van het groepsmanagement-team is de CFO eveneens verantwoordelijk voor de optimalisatie van beleid en procedures inzake risk management, compliance en internationale wet- en regelgeving. Hij/zij is actief betrokken bij de jaarlijkse budgettering. De CFO is volwaardig gesprekspartner voor bankiers, verzekeraars, toezichthouders (check)en aandeelhouder(s). Hij/zij zit de jaarlijkse internationale meeting van Controllers voor. De CFO bezoekt periodiek de buitenlandse vestigingen om zich persoonlijk te informeren en de contacten met het lokaal management te onderhouden.

Extra uitdagingen
De CFO initieert verbeteringen op het vlak van risk- en businesscontrol, integriteitsbeleid en internationale tax-optimalisatie.

Resultaatsgebieden

 • Financiële groepsresultaten
 • Finance “in control”
 • Verbeteringen gerealiseerd

Omschrijving van belangrijkste taken

 • Acteert als volwaardig MT-lid
 • Levert consultative support voor de CEO en regionale managers op basis van analyses, verslaglegging en rapportages
 • Functioneel leidinggevende van de regionale Finance-managers (check)
 • Coördineert, delegeert en controleert financiële verslaglegging, rapporten en analyses
 • Ontwikkelt en implementeert strategische (verbeter-)plannen, projecten en systemen i.s.m. CEO
 • Stelt korte- en lange termijn doelstellingen op voor finance in de groep
 • Vertegenwoordigt Interfood Holding BV in contacten met externe partijen, zoals accountants, banken, (krediet-)verzekeraars, leveranciers, etc.
 • Ondersteunt het budgetteringsproces vanuit Finance
 • Coördineert en evalueert de toepassing van financiële IT en controle systemen
 • Analyseert geldstromen en coördineert risk-management
 • Stelt ad-hoc analyses op en voert projecten uit als de business dat gewenst/noodzakelijk maakt
 • Geeft op natuurlijke wijze leiding aan de finance staf van de groep
 • Onderhoudt zijn/haar netwerk teneinde actueel geïnformeerd te blijven over ontwikkelingen op het gebied van finance, accounting, tax en wetgeving

Plaats in de organisatie

De CFO rapporteert aan de CEO en maakt deel uit van het groeps-MT.

De Functie-eisen

Overtuigende persoonlijkheid

 • Opleiding op WO niveau (bedrijfseconomie/-kunde, RA/RC/RE)
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring
 • Aantoonbaar succesvol in internationale werkomgeving (Interculturele ervaring)
 • Ondernemend en strategisch
 • Resultaatgerichte teamspeler
 • Standvastig
 • Financiële en operationele managementkwaliteiten
 • Sterke interpersoonlijke skills
 • Communicatief sterk
 • Vloeiend in Engels
 • Down-to-earth
 • Bereid tot reizen (ca. 1x p/mnd)
 • In staat goede relaties te onderhouden
 • Zakelijke instelling

Standplaats / Werkgebied           

Eindhoven /Nederland

Aanbod

 • Uitdagende functie in internationaal opererende onderneming
 • Deel uitmakend van nieuw samengesteld managementteam
 • Ruimte voor initiatief en ondernemerschap
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden passend bij de zwaarte van de functie:
  • EUR 150 k OTE
  • Leasewagen
  • Pensioenregeling

(Voor een top kandidaat bestaat de bereidheid tot maatwerk te komen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.)

 


Bedrijfsinformatie op internet

Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op: http://www.interfood.comMeer informatie?

Contactpersoon: Frank de Beer
E-mail: frank.de.beer@flexian.nl
Telefoon: 06 48636403
Deze vacature is reeds vervuld. Er kan niet meer gesolliciteerd worden.